Dla rodziców

 • Harmonogram roku szkolnego 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/18 Półrocze IKlasy 1-3Klasy 4od 04.09.2017 do  19.01.2018od 04.09.2017 do 15.12.2017Zebrania z rodzicami (wtorki)Wrzesień06.09.2017 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,411.09.2017 godz. 17.00Spotkanie...
 • Podręczniki Poniżej znajduje się link do pliku PDF z listą podręczników.
 • Zajęcia dodatkowe  KLUB LUDZI NIEOBOJĘTNYCHW Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska prężnie działa Klub Ludzi Nieobojętnych. Uczniowie naszej szkoły poznają inny świat, świat ludzi niepełnosprawnych, potrzebujących. Nie zawsze jest on gorszy od naszego,...
 • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
 • Bezpieczne ferie W załączniku informacje na temat bezpieczeństwa w związku ze zbliżajacymi się feriami zimowymi 2016 roku.
 • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
 • INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE   Opłatę wnoszą:1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego...
 • PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Urszula Malczewskaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek 8.00 – 12.008.00 – 12.0011.00 – 15.008.00 – 12.0011.00 – 15.00 Anna Zgardzińska - Biesiadaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek 12.00 –...
 • RADA RODZICÓW Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na kontoING BANK ŚLĄSKI 31 1050 1360 1000 0090 6598 5500w tytule przelewu:WPŁATA NA RADĘ RODZICÓWIMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: KRZYSZTOF KOWALSKIKLASA 1ASZKOŁA: TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI,...
 • Kryteria dotyczące rekrutacji do Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w roku szkolnym 2015/2016. Kryteria dotyczące rekrutacji do Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w roku szkolnym 2015/2016 znajdują się w poniższym pliku 
 • UWAGA DOPALACZE! Informujemy, że materiały edukacyjne dla rodziców nt. dopalaczy znajdują się pod adresemhttp://www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl/index.php?page=materialy-edukacyjne-10