Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Regulewska
kierownik kształcenia praktycznego

Grono pedagogiczne

 1. Maciej Bańka
 2. Tomasz Bielski
 3. Lucyna Czapla
 4. Longina Folejewska
 5. Bożena Fulas
 6. Aneta Gil
 7. Edmund Grobelny
 8. Adam Haptaś
 9. Aneta Irla–Ubik
 10. Irena Jabłońska-Wondra
 11. Regina Kaczyńska
 12. Aleksandra Karwat
 13. Agnieszka Kisielewska
 14. Karina Koczwara
 15. Jarosław Kornafel
 16. Marzena Krawczyk
 17. Anna Król
 18. Jadwiga Kuna
 19. Ewa Kwaśny-Sochacka
 20. Tomasz Laber
 21. Barbara Łakomy
 22. Jerzy Łebek
 23. Zdzisław Majewski
 24. Urszula Malczewska
 25. Beata Panuszewska
 26. Małgorzata Regulewska
 27. Małgorzata Sadowska
 28. Dorota Skowronek
 29. Katarzyna Stachowicz
 30. Jolanta Stawarz-Pela
 31. Krzysztof Zabielny
 32. Anna Zgardzińska-Biesiada