Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU PROMUJĄCEGO TECHNIKUM NR 6

 PREZENTACJI SZKOŁY

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

Nazwa szkoły:

Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Adres szkoły:

Legionów

9

41-200

SOSNOWIEC

     

1/ Proponowane typy szkół/zawody / profile kształcenia / rozszerzenia 

a/ technikum na podbudowie gimnazjum:

LP.

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1

Technik analityk

AU.59.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

4 lata

2

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

ZMIANA NAZWY

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4 lata

3

Technik elektryk

EE.5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4 lata

4

Technik geodeta

NOWOŚĆ

BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomo
ściami

4 lata

5

Technik logistyk

AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

4 lata

b/ kursy kwalifikacyjne:

 

LP.

NAZWA

CZAS

TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

416 godzin

 

2

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

221 godzin

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

·         język polski

·         matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

·         technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka;

·         technik geodeta: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik elektryk: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik analityk: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik logistyk: informatyka, zajęcia techniczne.

 

 

Szczegóły dotyczące kryteriów i  terminów rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja na stronie internetowej szkoły: http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     32 293 52 52, 32 293 52 51

-          poczta elektroniczna (e-mail):          t6@ckziu25.sosnowiec.pl

-          adres strony internetowej :               http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

4/ Inne

Współczesny pracodawca oczekuje, że absolwent szkoły zawodowej to osoba w odpowiedni sposób przygotowana do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Dlatego też Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kładzie ogromny nacisk na doskonalenie edukacji zawodowej. Ten etap kształcenia przygotowuje młodzież do sprawnego i kompetentnego wykonywania obowiązków. Edukujemy dobrze wykształcone i wyspecjalizowane przyszłe kadry, poszukiwane przez pracodawców w dobie intensywnego rozwoju technologicznego.
Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Wszystko to w efekcie końcowym powinno przyczynić się do tego, że młody człowiek bez problemu znajdzie pracę. Głównym celem edukacyjnym szkoły jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do oczekiwań uczniów oraz pracodawców. Dlatego też szkoła pozyskuje do współpracy przedstawicieli firm  i przedsiębiorstw, łącząc tym samym rynek pracy i edukacji.
W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach szkoła występuje z propozycjami współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu. Przekłada się to na ścisłą współpracę z takimi firmami jak: Leroy-Merlin, Castorama, ID Logistics, Tradis Sp. z o. o., Prologis – w branży logistycznej, Apator K-ce - w branży elektrycznej, Katowickie Wodociągi S.A., Jars Sp. z o.o.– w branży ochrony środowiska, Remondis – w branży logistycznej, Drukarnią Polska Press, Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych oraz agencjami reklamowymi i drukarniami wielkoformatowymi – w branży cyfrowe procesy graficzne oraz wieloma innymi.
Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu: doskonali umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.