BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS!

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach  organizuje spotkania świadków historii z młodzieżą szkolną. Uczniowie CKZiU w Sosnowcu Technikum nr 6 - czynnie włączyli się w obchody Roku dla Niepodległej i apel Związku Kombatantów. Polonistka p. Bożena Fulas zorganizowała  cykl spotkań dla młodzieży z żyjącym świadkiem i uczestnikiem II  wojny światowej  93-letnim majorem Zygmuntem Ociepką. Dzielenie się wiedzą historyczną w tak twórczy i interesujący sposó , robi niezapomniane wrażenie na młodych ludziach –powiedział wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas. Tak szkoła upamiętnia walki o niepodległość Polski i mobilizuje uczniów do gromadzenia i badania źródeł historycznych, a także  zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec osób starszych.

Całość transmitowana była przez telewizję kanał 99.

Galeria zdjęć: