Facebook - czy to już uzależnienie?

W CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska rozpoczął się cykl warsztatów psychologicznych, które poprowadzili członkowie Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH Humanitas.  Pierwsze zajęcia dotyczyły uzależnienia od facebooka, diagnozowania problemu i jego rozwiązywania. Uczniowie, podczas ćwiczeń, potwierdzili powszechną opinię, że odkąd Internet się upowszechnił, stał się  on nowoczesnym narzędziem komunikacji, tak jak kiedyś telefon. Portale społecznościowe, w tym Facebook, są coraz silniej zakorzenione w naszym życiu codziennym, więc nie tylko nie osłabiają, ale czasami wręcz wzmacniają więzi. Uzależnienie od Facebooka jest pozornie nowym zaburzeniem, należącym do grupy zaburzeń od nowych technologii. W rzeczywistości przebiega, jak i inne uzależnienia, spowodowane problemem z panowaniem nad swoimi impulsami- przekazała organizatorka spotkań p. Bożena Fulas.
Galeria zdjęć: