Inauguracja roku szkolnego

4 września 2017 r. o godzinie 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. W okolicznościowej akademii uczestniczyli: dyrekcja, przewodniczący Rady  Rodziców CKZiU, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie. Oficjalnego otwarcia roku szkolnego dokonał wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pan Zbigniew Zalas, który wprowadzając zebranych w nowy rok szkolny,  wspomniał o zmianach w szkolnictwie zawodowym, zachęcał do aktywnego angażowania się w przedsięwzięcia szkolne, a na zakończenie złożył wszystkim życzenia owocnej pracy. W krótkim programie artystycznym nie zabrakło elementów nawiązujących do 78 rocznicy wybuchu  II wojny światowej. Słowa wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zobrazowały okrucieństwo wojny. Po zakończeniu akademii młodzież klas starszych wraz  z wychowawcami udała się do sal lekcyjnych, a pierwszoklasiści przydzieleni zostali do poszczególnych oddziałów.  Dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom placówki, uczniom i ich rodzicom życzymy udanego i szczęśliwego roku szkolnego.

Galeria zdjęć: