Kierunki w malarstwie francuskim XVIII wieku

W murach CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska  trwają intensywne przygotowania do matury z języka polskiego, prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego . Dr hab. Andrzej Rabsztyn  z  Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki przeprowadził warsztaty dotyczące  analizy najciekawszych dzieł sztuki w malarstwie francuskim XVIII wieku . Wykładowca zaprezentował dzieła sztuki XVIII wieku w całym jego bogactwie i różnorodności, od późnego baroku, poprzez rokoko, po klasycyzm; od malarstwa historycznego do portretu, pejzażu i tematyki rodzajowej. Pokazał wyjątkowy charakter sztuki francuskiej oraz jej wpływ na całą ówczesną Europę, kulturotwórczą rolę Francji i zasięg jej oddziaływania na sztuki plastyczne- przekazała organizatorka zajęć p. Bożena Fulas.