LEKCJA DLA RODAKA W CKZIU

W CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska odbyła się niecodzienna lekcja związana z włączeniem się społeczności szkolnej w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju. Fundacja Dla Rodaka zachęca do organizacji takich zajęć, bo młodzi ludzie  uczą się wtedy o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. W ten sposób  staramy się uwrażliwić młodzież na potrzebę niesienia pomocy Rodakom-przekazała organizatorka zajęć polonistka Bożena Fulas. Klasy maturalne- przed wprowadzeniem do literatury łagrowej- mogły przekonać się o faktograficznym przekazie, dotyczącym zsyłek na Syberię i usłyszeć o życiu m.in.  Polaków w Kazachstanie. Myślę, że z lekcji wynika jasny przekaz dla młodych ludzi, by pamięć o zesłańcach nadal trwała-dodał  wicedyrektor  CKZiU Z. Zalas.

Galeria zdjęć: