Podziękowania

Serdecznie dziękujemy uczniom Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska za zaangażowanie w pomoc dla bezdomnych zwierząt.

Członkowie Klubu Ludzi Nieobojętnych