Uczniowie CKZiU finalistami Śląskiego Przeglądu Zawodów!

CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu zdobyło III miejsce w „Śląskim przeglądzie zawodów – 2018” realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.  W pierwszym etapie uczniowie musieli  przygotować  prezentację multimedialną promującą kształcenie w danym zawodzie, a następnie przygotować stoisko prezentujące umiejętności przyszłych techników. Drugi etap konkursu odbył się już w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Uczniowie klasy II p cyfrowych procesów graficznych wzięli udział w zmaganiach związanych z robotyką. Młodszym kolegom ze szkół gimnazjalnych i podstawowych naszego województwa przedstawili ofertę  Technikum nr 6. Głównym celem konkursu  była  promocja szkolnictwa zawodowego – zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w danym zawodzie. Wzięliśmy udział w kategorii konkursu: „Robotyka wokół nas”, co nie jest podstawą zawodu technika cyfrowych procesów graficznych, a poprzeczka zmagań konkursowych  postawiona była  bardzo wysoko- przekazała polonistka Bożena Fulas, która wspólnie z nauczycielami zawodu p. Anetą Gil i Adamem Haptasiem, sprawowała nadzór merytoryczny nad uczniami. Dzięki wspólnym działaniom nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych szkoła ma możliwość pokazania się w środowisku lokalnym z jak najlepszej strony, o czym świadczy III miejsce w województwie. Jesteśmy też jedyną szkołą z Sosnowca, która dostała się do finału – powiedział wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas, gratulując uczniom i nauczycielom.

 

Galeria zdjęć: