Uhonorowani odznakami SIMP!

Uczniowie CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska  o profilu technik elektryk zostali uhonorowani odznakami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Prezes Oddziału w Gliwicach p. Lesław Kmiecik oraz wicedyrektor CKZiU  p. Zbigniew Zalas wręczyli przyszłym elektrykom legitymacje przynależności do Stowarzyszenia. Prezes przedstawił  również młodzieży ofertę, m.in. na szkolenia dla elektryków, a także wózki widłowe, które są organizowane bezpłatnie dla nowych członków oddziału. Głównym celem Stowarzyszenia jest bowiem działanie na rzecz nauki, techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych  techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy. Dla szkoły wiąże się  to z możliwością organizacji wycieczek do elektrowni, stypendiami dla najlepszych uczniów, nagrodami dla zwycięzców w konkursach zawodowych –przekazała organizatorka spotkania p. Bożena Fulas. Dzięki wzajemnej współpracy, uczniowie będą mogli podwyższać swoje kwalifikacje –podkreślił dyrektor Z.Zalas. Opiekunem Koła, które zawiązało się w szkole, został p. Zdzisław Majewski, przewodniczącym Mateusz Stefański z IV ae, zastępcą Patryk Michalski z III le, sekretarzem Jakub Ciołek z Ieg. Wszystkim gratulujemy!

Galeria zdjęć: