XVII DZIEŃ PAPIESKI - 8 X 2017

Ogólnopolska zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży!

„Idźmy naprzód z nadzieją ” 
św. Jan Paweł II

Uczniowie Technikum nr 6 kolejny raz uczestniczyli w XVII Dniu Papieskim. Młodzi dla młodych, tak wspierali to niezwykłe dzieło wolontariusze kwestując przy parafii  pw. św. Barbary w Sosnowcu.

Edmund Grobelny - katecheta

Galeria zdjęć: