Dla rodziców

Strona główna >> Dla rodziców
  • Podręczniki Poniżej znajduje się link do pliku PDF z listą podręczników.
  • PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Urszula Malczewskaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpedagog11.30 – 15.0010.30 – 15.009.00 – 15.008.00 – 11.308.00 – 12.00 Anna Zgardzińska - Biesiadaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpsycholog9.30...
  • Harmonogram roku szkolnego ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/20Półrocze IKlasy 1-3Klasy 4od 02.09.2019 do  07.02.2020od 02.09.2019 do 13.12.2019Zebrania z rodzicami (wtorki)Wrzesień03.09.2019 (wtorek) godz.16:30 dla uczniów po gimnazjum klasy I, II, III, IV03.09.2019 (...
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Klauzula informacyjna dla rodziców Klauzula informacyjna dla rodziców.
  • Zajęcia dodatkowe  KLUB LUDZI NIEOBOJĘTNYCHW Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska prężnie działa Klub Ludzi Nieobojętnych. Uczniowie naszej szkoły poznają inny świat, świat ludzi niepełnosprawnych, potrzebujących. Nie zawsze jest on gorszy od naszego,...
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
  • INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE   Opłatę wnoszą:1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego...
  • RADA RODZICÓW Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na kontoING BANK ŚLĄSKI 31 1050 1360 1000 0090 6598 5500w tytule przelewu:WPŁATA NA RADĘ RODZICÓWIMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: KRZYSZTOF KOWALSKIKLASA 1ASZKOŁA: TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI,...
  • UWAGA DOPALACZE! Informujemy, że materiały edukacyjne dla rodziców nt. dopalaczy znajdują się pod adresemhttp://www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl/index.php?page=materialy-edukacyjne-10