UMOWA CKZiU Z PAŁACEM SCHOENA W SOSNOWCU!

Strona główna >> Node >> UMOWA CKZiU Z PAŁACEM SCHOENA W SOSNOWCU!

11.04.2018  W Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Sosnowcu przy Kilińskiego 31 miało miejsce niecodzienne wydarzenie.  W ramach odbywających się Targów Akademickich podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy między CKZiU i dyrektorem p. Jackiem Górskim oraz Pałacem Schoena i dyrektorem p. Pawłem Duszą. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Prezydenta Miasta p. Zbigniew Byszewski, który podkreślił ogromne znaczenie takich działań, prezentujących wartości wzmacniające więzi lokalnego środowiska z regionem. Porozumienie podpisano w obecności Przewodniczącej NSZZ Solidarność p. Małgorzaty Pochopień, wicedyrektor CKZiU p. Ewy Bartosińskiej, przewodniczącego Rady Rodziców p. Piotra Kwietniewskiego. Koordynatorką  porozumienia i spraw związanych z realizacją umowy została polonistka p. Bożena Fulas. Dyrektor CKZiU p. Jacek Górski, otwierając Targi Zagłębiowskie, przekazał zebranej młodzieży szkół sosnowieckich informację o znaczeniu podpisania umowy między szkołą a muzeum, a także  szczególnej roli ośrodków i instytucji kultury, zaangażowanych w działania dydaktyczno-wychowawcze. Osobiste spotkanie z dziedzictwem kulturowym reprezentowanym przez  obiekt muzealny może nauczyć więcej, efektywniej i w bardziej atrakcyjny sposób, niż typowa lekcja w murach szkoły. Istotnym punktem wzajemnej współpracy między CKZiU a Pałacem Schoena będzie przygotowanie młodzieży do analizy dzieł sztuki jako etapu przygotowawczego do egzaminu ustnego z j. polskiego.

 

Galeria zdjęć: