NARODOWE CZYTANIE W CKZIU

Strona główna >> Node >> NARODOWE CZYTANIE W CKZIU

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką odsłona Narodowego Czytania odbyła się  w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska - 7.09.2018 r.- w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi wspólnie czytała fragmenty Przedwiośnia S. Żeromskiego. Wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas na wstępie akcji czytelniczej zapoznał zebranych z listem, który szkoła otrzymała od Pary Prezydenckiej. Natomiast gość honorowy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej p. Mateusz Bochenek – w swoim wystąpieniu podkreślił  rolę środowiska lokalnego na rzecz odzyskania tożsamości narodowej. Nie omieszkał też wspólnie z uczniami pochylić się nad kartami lektury. Przesłanie Żeromskiego znalazło się również w prelekcji drugiego honorowego  gościa-p. Tomasza Goneta z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu na temat dziejów ojczystych związanych z odzyskaniem niepodległości. Na każdym  przyniesionym egzemplarzu Przedwiośnia można było otrzymać od pani bibliotekarki Reginy Kaczyńskiej pieczątkę tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Akcję przygotowały polonistki szkoły: p. Bożena Fulas i p. Aleksandra Karwat.

 

Galeria zdjęć: