Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Regulewska
kierownik kształcenia praktycznego

Grono pedagogiczne

1. Bańka Maciej
2. Bielnik Anna
3. Bielski Tomasz
4. Czapla Lucyna
5. Dyja Aleksandra
6. Folejewska Longina
7. Fulas Bożena
8. Gil Aneta
9. Grobelny Edmund
10. Haptaś Adam
11. Horoń Jolanta
12. Irla – Ubik  Aneta
13. Jabłońska-Wondra Irena
14. Juszczak Patrycja
15. Kaczyńska Regina
16. Karwat Aleksandra
17. Kisielewska Agnieszka
18. Koczwara Karina
19. Kornafel Jarosław
20. Krawczyk Marzena
21. Król Anna
22. Królak  Katarzyna
23. Kwaśny-Sochacka Ewa
24. Laber Tomasz
25. Łakomy Barbara
26. Łebek  Jerzy
27. Majewski Zdzisław
28. Malczewska Urszula
29. Pałys Małgorzata
30. Panuszewska Beata
31. Pawlak Piotr
32. Regulewska Małgorzata
33. Sadowska Małgorzata
34. Skowronek Dorota
35. Stachowicz Katarzyna
36. Starosta Katarzyna
37. Stawarz-Pela  Jolanta
38. Wieczorek Tadeusz
39. Zabielny Krzysztof
40. Zgardzińska-Biesiada Anna