Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Sadowska
kierownik kształcenia praktycznego

Grono pedagogiczne

1. Bańka Maciej
2. Bielski Tomasz
3. Brachaniec  Ewa
4. Czapla Lucyna
5. Folejewska Longina
6. Fulas Bożena
7. Gil Aneta
8. Grobelny Edmund
9. Haptaś Adam
10. Irla – Ubik  Aneta
11. Jabłońska-Wondra Irena
12. Juszczak Patrycja
13. Kaczyńska Regina
14. Karwat Aleksandra
15. Kisielewska Agnieszka
16. Koczwara Karina
17. Kornafel Jarosław
18. Krawczyk Marzena
19. Król Anna
20. Królak  Katarzyna
21. Kwaśny-Sochacka Ewa
22. Laber Tomasz
23. Łakomy Barbara
24. Łebek  Jerzy
25. Majewski Zdzisław
26. Malczewska Urszula
27. Pałys Małgorzata
28. Panuszewska Beata
29. Regulewska Małgorzata
30. Sadowska Małgorzata
31. Skowronek Dorota
32. Stachowicz Katarzyna
33. Starosta Katarzyna
34. Stawarz-Pela  Jolanta
35. Ślefarska Barbara
36. Zabielny Krzysztof
37. Zgardzińska-Biesiada Anna