Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Regulewska
kierownik kształcenia praktycznego

Grono pedagogiczne

1. Babiarz Izabela
2. Bańka Maciej
3. Bielnik Anna
4. Bielski Tomasz
5. Biskup Barbara
6. Czapla Lucyna
7. Dyja Aleksandra
8. Folejewska Longina
9. Fulas Bożena
10. Gil Aneta
11. Grobelny Edmund
12. Gryszka Magdalena
13.  Horoń Jolanta
14. Irla-Ubik  Aneta
15. Jabłońska-Wondra Irena
16. Juszczak Patrycja
17. Kaczyńska Regina
18. Karwat Aleksandra
19. Kisielewska Agnieszka
20. Koczwara Karina
21. KołaczyńskaAgnieszka
22. Kornafel Jarosław
23. Król Anna
24. Królak  Katarzyna
25. Krzyżyk Bożena
26. Kwaśny-Sochacka Ewa
27. Laber Tomasz
28. Łakomy Barbara
29. Łebek  Jerzy
30. Majewski Zdzisław
31. Malczewska Urszula
32. Margielewska-Gromadka Joanna
33. Pałys Małgorzata
34. Panuszewska Beata
35. Regulska-Abdallah Małgorzata
36. Regulewska Małgorzata
37. Sadowska Małgorzata
38. Skowronek Dorota
39. Stachowicz Katarzyna
40. Starosta Katarzyna
41. Stawarz-Pela  Jolanta
42. Wieczorek Tadeusz
43. Zabielny Krzysztof
44. Załucki Łukasz
45. Zgardzińska-Biesiada Anna