Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Regulewska
kierownik kształcenia praktycznego

Grono pedagogiczne

 1. Maciej Bańka
 2. Tomasz Bielski
 3. Lucyna Czapla
 4. Longina Folejewska
 5. Bożena Fulas
 6. Aneta Gil
 7. Edmund Grobelny
 8. Adam Haptaś
 9. Aneta Irla–Ubik
 10. Irena Jabłońska-Wondra
 11. Patrycja Juszczak 
 12. Regina Kaczyńska
 13. Aleksandra Karwat
 14. Agnieszka Kisielewska
 15. Karina Koczwara
 16. Jarosław Kornafel
 17. Marzena Krawczyk
 18. Anna Król
 19. Ewa Kwaśny-Sochacka
 20. Tomasz Laber
 21. Barbara Łakomy
 22. Jerzy Łebek
 23. Zdzisław Majewski
 24. Urszula Malczewska
 25. Małgorzata Pałys 
 26. Beata Panuszewska
 27. Małgorzata Regulewska
 28. Małgorzata Sadowska
 29. Dorota Skowronek
 30. Katarzyna Stachowicz
 31. Katarzyna Starosta 
 32. Jolanta Stawarz-Pela
 33. Krzysztof Zabielny
 34. Anna Zgardzińska-Biesiada