Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr Zbigniew Zalas
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Aleksandra Karwat
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 

mgr Małgorzata Sadowska
kierownik szkolenia praktycznego

Grono pedagogiczne

Bańka Maciej

Bielski Tomasz

Cych Małgorzata

Częstochowski Jerzy

Czapla Lucyna

Dębińska Magdalena

Dyja Aleksandra

Folejewska Longina

Fulas Bożena

Horoń Jolanta

Gębarowska Bogumiła

Gil Aneta

Godlewska Agnieszka

Godlewska Magdalena

Grobelny Edmund

Gryszka Magdalena

Irla-Ubik Aneta

Jabłońska-Wondra Irena

Janik Marta

Juszczak Patrycja

Kaczyńska Regina

Karwat Aleksandra

Kisielewska Agnieszka

Koczwara Karina

Kopczyk Agata

Kornafel Jarosław

Koczur Mateusz

Kwaśny-Sochacka Ewa

Krukowska Jolanta

Krzyżyk Bożena

Laber Tomasz

Łabędź Joanna

Łakomy Barbara

Łebek  Jerzy

Majewski Zdzisław

Mrozik Grzegorz

Paciej Marta

Pałys Małgorzata

Panuszewska Beata

Rząd Marta

Sadowska Małgorzata

Skiba Bożena

Skowronek Dorota

Stachowicz Katarzyna

Starosta Katarzyna

Stawarz-Pela  Jolanta

Stępniewska Monika

Twardowski Tadeusz

Uliasz Anna

Nobis-Ziemkowska Anna

Zabielny Krzysztof

Załucki Łukasz

Zawadzka Anna

Zgardzińska-Biesiada Anna