Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły

mgr inż. Jacek Górski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Zbigniew Zalas
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

mgr Małgorzata Sadowska
kierownik szkolenia praktycznego

Grono pedagogiczne

Bańka Maciej
Bielski Tomasz
Cupok Jadwiga
Cych Małgorzata
Częstochowski Jerzy
Czapla Lucyna
Dębska Agata
Dyja Aleksandra
Folejewska Longina
Fulas Bożena
Gębarowska Bogumiła
Gil Aneta
Godlewska Agnieszka
Grobelny Edmund
Gryszka Magdalena
Heyda Marek
Irla-Ubik Aneta
Jabłońska-Wondra Irena
Juszczak Patrycja
Kaczyńska Regina
Karwat Aleksandra
Kisielewska Agnieszka
Koczwara Karina
Kornafel Jarosław
Król Anna
Janik Marta
Koczur Mateusz
Kwaśny-Sochacka Ewa
Krukowska Jolanta
Krzyżyk Bożena
Laskowska Łucja
Laber Tomasz
Łakomy Barbara
Łebek  Jerzy
Majewski Zdzisław
Malczewska Urszula
Mrozik Grzegorz
Paciej Marta
Pałys Małgorzata
Panuszewska Beata
Polaniecka Małgorzata
Rebizant Katarzyna
Sadowska Małgorzata
Skowronek Dorota
Stachowicz Katarzyna
Starosta Katarzyna
Stawarz-Pela  Jolanta
Stępniewska Monika
Twardowski Tadeusz
Wasik Emilia
Witkowska Grażyna
Nobis-Ziemkowska Anna
Zabielny Krzysztof
Zalas Dorota
Załucki Łukasz
Zawadzka Anna
Zgardzińska-Biesiada Anna
Horoń Jolanta
Straszak Jolanta
Domska Magdalena