Zajęcia dodatkowe

Strona główna >> Node >> Zajęcia dodatkowe

 

KLUB LUDZI NIEOBOJĘTNYCH

W Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska prężnie działa Klub Ludzi Nieobojętnych. Uczniowie naszej szkoły poznają inny świat, świat ludzi niepełnosprawnych, potrzebujących. Nie zawsze jest on gorszy od naszego, często ciekawszy, a nawet szczęśliwszy. Uczniowie angażują się w różne akcje charytatywne, organizują imprezy, działają jako wolontariusze, przez co zdobywają nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Nawiązaliśmy współpracę z Hospicjum, Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, wspomagamy schronisko dla zwierząt, organizujemyzbiórkę makulatury, nakrętek, organizujemy kiermasze i imprezy charytatywne. Chętnych uczniów zapraszamy do współpracy, najbardziej zaangażowani są nagradzani i doceniani w naszej szkole.

KLUB EUROPEJSKI 

Szkolny Klub Europejski zajmuje  się  głównie upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy o Europie. Zakres tematyczny działalności klubu to przede wszystkim  wiedza o państwach członkowskich, ich historii, geografii, sztuce, nauce, kulturze, sławnych ludziach, gospodarce,  oraz  o integracji europejskiej, a także o strukturze Unii Europejskiej, jej organizacjach i instytucjach. Działania nasze realizowane są w różnych formach- konkursy, imprezy tematyczne, spotkania, wycieczki, szkolna gablotka, itp. Oprócz ustalonego planu pracy, każdy  może podawać własne propozycje działań klubu. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą się okazać pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej, dostaniu się na interesujący kierunek na studia, a przyszłości na znalezieniu pracy. 
Opiekunami Klubu są Longina Folejewska i Urszula Malczewska
 

KLUB INSPIRACJI TWÓRCZEJ

Klub Inspiracji Twórczej” rozwija zainteresowania i talenty plastyczne naszych uczniów. Opiekunem klubu jest pani Aneta Gil. Spotkania odbywają się w trakcie roku szkolnego. Na warsztatach młodzież zapoznaje się z różnymi technikami plastycznymi. Prace wykonane przez ucznia wzbogacają wystrój sal lekcyjnych, uroczystości szkolnych oraz są małymi upominkami dla odwiedzających nas gości. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z opiekunem klubu. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA MATURZYSTÓW