O szkole

Strona główna >> Node >> O szkole
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU w Sosnowcu to szkoła o uznanej marce. Priorytetem dyrekcji i nauczycieli jest nowoczesna baza dydaktyczna. Tworzą ją: sale przedmiotów ogólnokształcących, pracownie przedmiotowe dla wszystkich kierunków kształcenia zawodowego wyposażone w niezbędne i najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, siłownia oraz basen. Uczniom oferujemy możliwość wyboru szeregu atrakcyjnych specjalizacji, które umieszczone są w ofercie edukacyjnej. Dzięki współpracy z czołowymi firmami z miasta i regionu, szkoła oferuje treści kształcenia zgodne z aktualnym stanem wiedzy z różnych dziedzin. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami społecznymi, zakładami pracy zapewniamy uczniom kontakt z najnowszymi osiągnięciami wiedzy i technologii.
Od 2008 r. nasza szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym w Katowicach, w ramach  którego  po wznowieniu kształcenia na  kierunku technik górnictwa podziemnego KHW ponosi koszty i umożliwia odbywanie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w kopalni „Wujek” w Katowicach oraz w zakładach produkujących maszyny i urządzenia dla górnictwa.
Ponadto porozumienie to zapewnia absolwentom kierunków technik górnictwa podziemnego, technik elektryk i technik mechanik podjęcie pracy w kopalniach i zakładach przeróbki węgla kamiennego KHW, a przez okres nauki w szkole uczniowie mogą pobierać stypendium.
Od wielu lat umożliwiamy naszym uczniom stałe kontakty z uczelniami wyższymi naszego regionu. Młodzież  uczestniczy w wykładach,  bierze udział w konkursach organizowanych przez uczelnie oraz Targach Edukacyjnych. Nasza szkoła dostarcza na bieżąco uczniom informacji o sytuacji na runku pracy poprzez stałe kontakty z Urzędami Pracy w Sosnowcu, Będzinie, Katowicach.  Cykliczne spotkania z przedstawicielami tych instytucji oraz udział w programach walki z bezrobociem wśród młodzieży dały efekty w postaci podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu oraz Filią Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Celem tego porozumienia jest zapobieganie bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie.
W ramach doradztwa zawodowego prowadzony jest projekt „Bądź przedsiębiorczym” w celu rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży, co zaowocowało otrzymaniem przez szkołę certyfikatu.
Ponadto szkoła współpracuje na bieżąco z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w celu poprawy sytuacji materialnych naszych uczniów, a także Centrum Aktywności Społecznej. Od 2009 r. współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu w ramach projektu „Wirtualne Laboratoria”. Ponadto uczelnia ta jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której corocznie  biorą udział nasi uczniowie zdobywają nagrody i walczą o indeksy uczelni.
Od 2010 r. nasze kierunki kształcenia objęła patronatem Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym w Katowicach.
W 2012 r. nasi nauczyciele rozszerzyli współpracę z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, a od 2014 r. z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych, m.in.: „Latający Uniwersytet”, „Misja magister”, czy cyklicznych warsztatach realizowanych w naszej szkole przez wykładowców w ramach zajęć z przedmiotu „wiedza o kulturze”. Warsztaty i wykłady dla naszych uczniów organizują również poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego.
Natomiast Wyższa Szkoła Biznesu i Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej zapewniają naszym uczniom możliwość kontynuowania nauki na kierunkach logistycznych i informatycznych w ramach projektów unijnych. Walory dzisiejszej szkoły to przede wszystkim nowoczesna i specjalistyczna baza dydaktyczna, liczne i dobrze wyposażone pracownie, ale przede wszystkim przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra. Uczeń Technikum nr 6 jest wszechstronnie uzdolniony, otwarty na potrzeby innych, przygotowany do zaistnienia na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.