Technik analityk

Strona główna >> Node >> Technik analityk

TECHNIK ANALITYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Kierunek przeznaczony dla uczniów uzdolnionych, również manualnie. W trakcie nauki uczniowie poznają podstawy teoretyczne metod analitycznych, oraz wykonują analizy chemiczne w laboratoriach. Zawód technika analityka zaczyna nabierać nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców oraz wyrobów gotowych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  • Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
  • Wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
  • Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych
  • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych
  • Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
  • Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

W maju 2013 uczniowie odbywali staż w Czechach, w przygotowaniu staż w Hiszpanii.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do pracy w laboratoriach przemysłowych przy kontroli procesów technologicznych, w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa przy ocenie jakości gleb a także w laboratoriach środowiskowych przy analizie wód, gleb, atmosfery. Może także podjąć pracę w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego przy badaniu jakości produktów spożywczych, w laboratoriach klinicznych, naukowo- badawczych, kryminalistycznych. Nauka na tym kierunku ułatwia studia akademickie związane z farmacją, analityką medyczną, technologią żywności, rolnictwem, ochroną środowiska, energetyką i samą chemią.

CKZiU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK W TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA  w budynku przy ul. Legionów 9