Młodzieżowy Grant Obywatelski

Strona główna >> Node >> Młodzieżowy Grant Obywatelski

Masz pomysł na dodatkowe wyposażenie w Twojej szkole? Mural, kącik śniadaniowy, nagłośnienie lubciekawe zajęcia dodatkowe?Zasady – akcja informacyjna (od 02.09.2019 r.)

 1. Autorem projektu może być każdy uczeń danej szkoły.
 2. Zgłoszone projekty muszą mieścić się w przyznanej kwocie.
 3. Projekty muszą być zgodne ze statutem szkoły.

Zgłaszanie projektów (20.09-18.10.2019 r.)

 1. Projekt musi być złożony na odpowiednim formularzu (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.obywatelski.sosnowiec.pl).
 2. Na formularzu należy wpisać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę, tytuł zadania, szacunkowy koszt wraz z krótkim opisem zadania.
 3. Listę poparcia musi podpisać co najmniej 15 uczniów danej szkoły.
 4. Zgłoszenie powinno być złożone w sekretariacie szkoły lub w samorządzie uczniowskim

Ocena projektów (do 04.11.2019 r.)

 1. Powołana w szkole komisja (dyrekcja szkoły, dwóch nauczycieli, dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz szkolny przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta) dokonuje oceny projektów pod względem możliwości realizacji oraz sprawdzenia kosztów.

Promocja (od 02.11.2019 r.)

 1. Prezentacje i promocje zgłoszonych projektów w formie plakatów i ulotek w szkole oraz informacji na portalach społecznościowych.

Głosowanie (12.11-22.11.2019 r.)

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie danej szkoły.
 2. Głosowanie odbywa się na kartach papierowych.
 3. Każdy z uczniów może oddać jeden głos.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie.

Wyniki (do 02.12.2019 r.)Realizacja zwycięskich projektów (2020 r.)