Tydzień Noblowski

Strona główna >> Node >> Tydzień Noblowski

 

Tydzień Noblowski

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w CKZiU otrzymało tytuł „Szkoły Partnerskiej” w ramach projektu Tydzień Noblowski 2023. Uczniowie brali czynny udział w wydarzeniu, które dotyczyło różnych dziedzin nauki i dokonań na skalę światową . Każdego dnia dowiadywali się o nowym zdobywcy Nagrody Nobla.  Stworzyło to okazję do dzielenia się wiedzą i popularyzowania osiągnięć naukowych. Dzięki wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można było zdobyć wiele informacji o nagrodzonych osiągnięciach naukowych i sylwetkach noblistów.

Galeria zdjęć: