Rekrutacja

Strona główna >> Node >> Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU PROMUJĄCEGO TECHNIKUM NR 6

 PREZENTACJI SZKOŁY

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

Nazwa szkoły:

Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Adres szkoły:

Legionów

9

41-200

SOSNOWIEC

     

1/ Proponowane:

typy szkół/zawody / kwalifikacje zawodowe /  rozszerzenia 

a/ technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Numer oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1AP6

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

 

PGF.04.Przygotowanie  oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

5 lat

Technik geodeta

311104

 

 

 

BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.21. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

5 lat

1BP6

Technik logistyk

333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

5 lat

1CP6

Technik analityk

311103

 

CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

5 lat

Technik elektryk

311303

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

5 lat

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1AG6

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

 

PGF.04.Przygotowanie  oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4 lata

Technik geodeta

311104

 

 

 

BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.21. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

4 lata

1BG6

Technik logistyk

333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

4 lata

1CG6

Technik analityk

311103

 

CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

4 lata

Technik elektryk

311303

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

4 lata

c/ kursy kwalifikacyjne:

LP.

NAZWA

CZAS

TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1

PGF.04.Przygotowanie  oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

865 godzin

 

2

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

740 godzin

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie

http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax:                                     32 293 52 52, 32 293 52 51
  • poczta elektroniczna (e-mail):          t6@ckziu25.sosnowiec.pl
  • adres strony internetowej :               http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl

4/ Inne

Współczesny pracodawca oczekuje, że absolwent szkoły zawodowej to osoba w odpowiedni sposób przygotowana do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Dlatego też Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kładzie ogromny nacisk na doskonalenie edukacji zawodowej. Ten etap kształcenia przygotowuje młodzież do sprawnego i kompetentnego wykonywania obowiązków. Edukujemy dobrze wykształcone  i wyspecjalizowane przyszłe kadry, poszukiwane przez pracodawców w dobie intensywnego rozwoju technologicznego.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Wszystko to w efekcie końcowym powinno przyczynić się do tego, że młody człowiek bez problemu znajdzie pracę. Głównym celem edukacyjnym szkoły jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do oczekiwań uczniów oraz pracodawców.

Dlatego też szkoła pozyskuje do współpracy przedstawicieli firm  i przedsiębiorstw, łącząc tym samym rynek pracy i edukacji.

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach szkoła występuje z propozycjami współpracy w zakresie praktyki zawodowej z takimi firmami jak: Leroy-Merlin, Castorama,  Platforma, Ceva Logistics Poland Sp. z o. o.,  – w branży logistycznej, Saint Gobain, Slet Sp. z o.o - w branży elektrycznej, Katowickie Wodociągi S.A., Jars Sp. z o.o.– w branży ochrony środowiska, Drukarnia Archidiecezjalna, Drukarnia Polska Press– w branży poligraficznej. Szkoła podpisała umowy współpracy z uczelniami: WSTI w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej, WSZOP  w Katowicach, WSH Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie. Dzięki tej współpracy młodzież uczestniczy w ciekawych warsztatach i wykładach zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i zawodowego.

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu doskonali:   umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.

 

 

Pliki do pobrania: