Harmonogram roku szkolnego

Strona główna >> Harmonogram roku szkolnego

Semestr II
 

Zebrania z rodzicami 

klasy I-IV        godz. 17.00

klasy I-IV       godz. 17.00


26.03.2024r.

14.05.2024r.

Wystawienie przewidywanych zagrożeń oceną niedostateczną , naganną oceną z zachowania oraz przewidywanych ocen śródrocznych z  zajęć edukacyjnych i zachowania.


klasy I-IV - do 10.05.2024r.

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz w formie pisemnej przez wychowawcę.

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Źródłem informacji dla ucznia i rodzica jest  dziennik elektroniczny LIBRUS.


Zebrania z rodzicami g.17.00

klasy I-IV - 14.05.2024r. 


 

Wystawienie ocen rocznych

 

 

klasy I-IV - 12.06.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

klasy I-IV - 17.06.2024r.

WYDARZENIA SZKOLNE

Narodowe czytanie

wrzesień 2023r.

Narodowy Dzień Sportu

wrzesień 2023r.

Uroczyste Ślubowanie klas I

29.09.2023r.

Dzień Jęzków Obcych

wrzesień 2023r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej - akademia

13.10.2023r.

Święto Niepodległości - apel

 10.11.2023r.

Festiwal Zawodów 

16-17.11.2023r.

Andrzejki,Mikołajki

listopad/grudzień

Szkolne Jasełka, spotkanie wigilijne

grudzień 2023r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń 2024r.

Studniówka

styczeń/luty 2024r.

Walentynki

luty 2024r.

Dni Otwarte  w CKZIU

marzec-maj 2024r.

,,Ostatni dzwonek" uroczystość pożegnania klas programowo najwyższych 

26.04.2024r.

Praktyki zawodowe uczniów

klasy IV listopad 2023r.

klasy III marzec 2024r.

Zakończenie roku szkolnego 

21.06.2024r.

                     (*) - terminy, które mogą ulec zmianie.

 

 

TERMINARZ PRZERW W NAUCE

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2023r.

 Ferie zimowe

29.01-11.02.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024r.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin zawodowy

 

7.05-09.05.2024r.

03.06-05.06.2024r.

Dni  wolne:

02.05.2024r.

31.05.2024r.

Dzień wolny

Dzień wolny

Zakończenie roku szkolnego  

21.06.2024r.