Oferta edukacyjna

Strona główna >> Oferta edukacyjna

Powody, dla których warto wybrać Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kładzie duży nacisk na doskonalenie edukacji zawodowej. Ten etap kształcenia przygotowuje młodzież do sprawnego i kompetentnego wykonywania obowiązków. W celu zapewnienia zdobywania umiejętności zawodowych szkoła posiada pracownie kształcenia praktycznego we wszystkich zawodach.
 
W zawodzie technik analityk funkcjonują dwie pracownie:
pracownia badań analitycznych oraz pracownia mikrobiologii. Uczniowie na zajęciach praktycznych przeprowadzają badania analityczne próbek surowców i materiałów. 
 
 
 
Uczniowie w zawodzie technik logistyk maja do dyspozycji dwie pracownie – pracownię magazynową i pracownię procesów transportowych. Uczniowie ćwiczą tam formowanie jednostek ładunkowych i organizują ich transport.
 
 
 
 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się projektowaniem materiałów reklamowych i przygotowaniem ich do drukowania. Wszystkie umiejętności w tym zakresie uczniowie zdobywają w pracowni cyfrowych procesów poligraficznych i druku cyfrowego, pracowni introligatorskiej oraz w pracowni projektów multimedialnych.
 
 
 
Pracownie kształcenia praktycznego w zawodzie technik elektryk umożliwiają uczniom ćwiczenie umiejętności w zakresie funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznych.
 
 
 
Zapraszamy na nowy kierunek w naszej szkole w zawodzie technik geodeta. Specjaliści w tej dziedzinie znajdą zatrudnienie w budownictwie, rolnictwie i przy pracach drogowych. To zawód dla osób preferujących pracę w terenie.
 
W klasach trzecich we wszystkich zawodach odbywa się 4-tygodniowa praktyka zawodowa. Szkoła organizuje praktyki zawodowe uczniów zgodnie z kierunkami kształcenia. Pobyt w rzeczywistym środowisku pracy pozwala zweryfikować i doskonalić nabyte umiejętności praktyczne i teoretyczne. Cześć uczniów realizuje praktyki w ramach projektów unijnych za granicą Polski w Niemczech, Hiszpanii lub we Włoszech. 
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym Technikum nr 6, jako jedna z trzech szkół w Sosnowcu, otrzymała od firmy AMAZON książki do biblioteki. Przedstawiciele firmy przekazali 10 czytników Kindle z wgranymi e-bookami w języku angielskim i niemieckim oraz 100 książek w tradycyjnej formie papierowej.  
Szkoła podpisała też umowę współpracy z firmą Saint Gobain, która objęła patronatem uczniów w zawodzie technik elektryk. W ramach pozostałych umów z takimi firmami jak Kolprem czy AICOM organizowane są praktyki zawodowe. Uczniowie maję też możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają im zapoznać się z możliwością dalszej edukacji. Zajęcia w laboratorium magazynowym dla logistyków w WSB w Dąbrowie Górniczej czy warsztaty graficzne w Wyższej Szkole Technologii Informatycznej w Katowicach lub w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole filii w Bytomiu pokazują uczniom drogę dalszego rozwoju zawodowego.  
Uczniowie klas pierwszych we wrześniu biorą udział w rajdzie pierwszoklasistów. Taka forma integracji sprzyja nawiązaniu nowych kontaktów w społeczności szkolnej. 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły maja szansę uczestniczenia w projektach unijnych, które nastawione są na ich rozwój zawodowy. W ramach projektów organizowane są kursy specjalistyczne w zawodzie, kursy kwalifikacyjne, staże płatne wakacyjne i wspomniane wyżej praktyki zawodowe. 
Zapraszamy – zostań naszym uczniem!
 

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 6 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Technikum nr 6

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Technik logistyk
  • Technik analityk
  • Technik elektryk
  • Technik geodeta