Technik energetyk

Strona główna >> Technik energetyk

TECHNIK ENERGETYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Energetyka jest jedną z najbardziej podstawowych gałęzi przemysłu. W życiu codziennym obejmuje wytwarzanie i dostarczania energii w postaci ciepła i elektryczności. W Polsce nieustannie potrzebna jest kadra średniego stopnia w tej gałęzi przemysłu między innymi w elektrowniach, ciepłowniach, elektrociepłowniach. Technik energetyk zajmuje się obsługą maszyn, urządzeń oraz nadzorem procesów wytwarzania, przepływu        i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • Wykonywanie konserwacji, przeglądów  i napraw instalacji i urządzeń energetycznych

  • Wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych

  • Nadzorowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń w elektrowniach ciepłowniach

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Klasa objęta potronatem TAURON Dystrybucja

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent w zawodzie technik energetyk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do pracy w:

  • zakładach wytwarzających konwencjonalnie i niekonwencjonalnie energię elektryczną i cieplną
  • przemyśle i budownictwie na stanowiskach energetyków, techników ds. pomiarów, konserwacji urządzeń,
  • na stanowiskach specjalistów do  spraw kontroli technicznej i serwisu urządzeń elektrycznych

CKZiU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK ENERGETYK

W TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA IM. LEGIONÓW POLSKICH w budynku przy ul. Legionów 9