Logistycy w Zakładzie FCA Poland S.A.

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Logistycy w Zakładzie FCA Poland S.A.

Dnia 28 maja 2018 uczniowie klas 1L i 2L Technikum Nr 6, uczący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w wycieczce zawodowej, zwiedzając  i poznając proces produkcji  samochodu marki Fiat, w Zakładzie FCA Poland  S.A. Tychy.  Wycieczka miała charakter zawodowy. Poznaliśmy cały przebieg procesu powstawania samochodu Fiat,  procedury związane z organizacją i bezpieczeństwem pracy, statystyki  dotyczące działalności Zakładu i rozwoju rynku odbiorców. Wycieczka była bardzo interesująca, głównie ze względu na wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji produkcji.