OTK - "Bądź architektem swojego szczęścia!"

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> OTK - "Bądź architektem swojego szczęścia!"

17 października w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia!" odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sosnowcu panią Dagmarę Kubiczek  we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym Beatą Olczyk. Spotkanie z pracodawcami i pośrednikami pracy było adresowane do młodzieży uczącej się zainteresowanej podjęciem pracy oraz osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Swoje oferty zaprezentowali reprezentanci katowickiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży: Młodzieżowe Biuro Pracy z Katowic, Punkty Pośrednictwa Pracy z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworznie. Do udziału w przedsięwzięciu przyłączyli się lokalni pracodawcy: Interimax International, Promedica24, SINE QUA NON TS Centrum Telemarketingu, Timken Polska Sp. z o.o., Amazon, Sanpro Impel Group, Intercars, INTERCADRA, Gi Group, Support and Care oraz Work Service. Zaproszenie do udziału w Targach przyjęli również przedstawiciele Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Podczas Targów Pracy młodzież mogła skorzystać z usług doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Będzinie, który pomagał młodym ludziom w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz planowaniu kariery zawodowej.

W ramach dzisiejszego spotkania młodzież z klasy 3LA uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych przez konsultanta EURES nt. ”Bezpieczne wyjazdy do prac zagranicznych”, a uczniowie klasy 2L  w warsztatach nt. „Moja kariera” przeprowadzonych przez doradczynię zawodową z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej.

Galeria zdjęć: