Otwarcie pracowni elektrycznych w CKZIU

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Otwarcie pracowni elektrycznych w CKZIU

21.09.18  w progach  CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu odbyło się uroczyste  otwarcie pracowni elektrycznych ufundowanych przez firmę Saint-Gobain.

O możliwościach wykorzystania  nowoczesnych  sal lekcyjnych wspomniał w swoim wstępnym przemówieniu wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas.

Jeszcze rok temu te pomieszczenia wyglądały zupełnie inaczej. Dziś dzięki wkładowi własnemu, pomocy sponsora sale są  wyremontowane, wyposażone w nową instalację elektryczną, oświetlenie, stanowiska warsztatowe, narzędzia oraz pomoce naukowe. 

 Priorytetem dyrekcji oraz  nauczycieli jest nowoczesna baza dydaktyczna, o czym przekonywał przybyłych gości dyrektor CKZiU p. Jacek Górski : Kształcenie staje się działaniem jeszcze bardziej skierowanym pod potrzeby pracodawców.

Uczniom szkoła oferuje możliwość wyboru szeregu atrakcyjnych specjalizacji, które umieszczone są w ofercie edukacyjnej. Dzięki współpracy z czołowymi firmami z miasta i regionu, szkoła realizuje treści kształcenia zgodne z aktualnym stanem wiedzy z różnych dziedzin-podkreślił w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej p. Wilhelm Zych. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami społecznymi, zakładami pracy zapewnia uczniom kontakt z najnowszymi osiągnięciami wiedzy i technologii.

Prezentację wykorzystania nowoczesnej bazy dydaktycznej przedstawiła  kierownik Małgorzata Regulewska.

Firma Saint-Gobain otrzymała w ramach podziękowania dyplom jako skromny wyraz  uznania na ręce przedstawicieli firmy - p. Tadeusza Koniecznego i p. Anny Migali, którzy potwierdzili dalszą współpracę ze szkołą i ufundowali stypendia dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk.

Ufundowane pracownie stanowić będą integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły. Otwierane obecnie sale zawodowe umożliwią uczniom kształcącym się w zawodach technik elektryk  poznanie podstawowych praw elektrotechniki i elektroniki oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte w tej pracowni będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju młodych ludzi.

 Inicjator  współpracy z Saint-Gobain ze strony szkoły- p. Bożena Fulas.

 

Galeria zdjęć: