Postępowanie w sytuacji kryzysowej i zagrożeń terrorystycznych

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Postępowanie w sytuacji kryzysowej i zagrożeń terrorystycznych

4.04.19  uczniowie I le i I al mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach Narodowego Programu Antyterrorystycznego. W I-ej części zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami związanymi z psychologią zagrożenia terrorystycznego, a także postawą ofiary i agresora. Zachowania wskazane i zachowania zabronione zostały sprawdzone przez uczniów w działaniu praktycznym. Wykład dr. inż. Zbigniewa Słoty z Politechniki Śląskiej został wzbogacony metodami poglądowymi i środkami działającymi na różne receptory.
Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie wykonywali czynności, poprzedzone instruktażem i pokazem - przekazała organizatorka zajęć p. Bożena Fulas. W drugiej części prowadzący dokonał analizy przypadku: omówił  zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego. Uczniowie po zajęciach znają już zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia – dodał wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas. Na pewno kampanię bezpieczeństwa będziemy kontynuować w naszej placówce.

Galeria zdjęć: