Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.  uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. W okolicznościowej akademii uczestniczyli: dyrekcja,  grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie. Oficjalnego otwarcia roku szkolnego dokonał wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pan Zbigniew Zalas, który -wprowadzając zebranych w nowy rok szkolny -zachęcał do aktywnego angażowania się w przedsięwzięcia szkolne, przedstawił nowych nauczycieli, a na zakończenie złożył wszystkim życzenia owocnej pracy. W krótkim programie artystycznym nie zabrakło elementów nawiązujących 79. rocznicy wybuchu  II wojny światowej, o których wspomniał w swojej prelekcji historyk pan Tomasz Laber. Słowa wierszy Władysława Broniewskiego zobrazowały okrucieństwo wojny. Po zakończeniu akademii młodzież klas starszych wraz  z wychowawcami udała się do sal lekcyjnych, a pierwszoklasiści przydzieleni zostali do poszczególnych oddziałów.  Dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom placówki, uczniom i ich rodzicom życzymy udanego  roku szkolnego.

 

Galeria zdjęć: