Uczennice CKZiU wyróżnione!

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Uczennice CKZiU wyróżnione!

Uczennice CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu: Adrianna Arseniuk i Anna Wójcik  zostały wyróżnione w V Konkursie Krasomówczym „Jan Paweł II – człowiek dobroci, mądrości, afirmacji świata i humoru” , odbywającym się w Sławkowie.   Istotą zmagań konkursowych był kunszt oratorski recytatorów i kompozycja prezentacji, a także dobór tekstów - przekazała polonistka Bożena Fulas, sprawująca nadzór merytoryczny nad uczennicami. Przed występem wskazówki dotyczące warsztatu aktorskiego przekazał  młodzieży p.Przemysław Kania, aktor Teatru Zagłębia. Patronat nad  konkursem sprawowali: Burmistrz Miasta Sławkowa, Proboszcz Parafii Sławków, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

 

Galeria zdjęć: