CERTYFIKAT DLA CKZIU TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA

Strona główna >> Node >> CERTYFIKAT DLA CKZIU TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA

Szkoła CKZiU w Sosnowcu może pochwalić się kolejnym certyfikatem! Zarówno uczniowie, jak i rodzice wzięli udział w projekcie badawczym Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, polegającym na przeprowadzeniu badań naukowych. Społeczność szkolna wzięła udział w realizacji zadań dotyczących e-uzależnień, podstawowym kierunkiem polityki oświatowej państwa określonej przez MEN-przekazał wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas. Jak bezpiecznie i odpowiedzialnie  korzystać z zasobów dostępnych  sieci?-to podstawowe zadanie, które należało zrealizować, by uzyskać certyfikat Młodzi Cyfrowi, Cyfrowi Rodzice-dodała koordynatorka projektu polonistka p. Bożena Fulas. Uroczystego aktu nadania szkole certyfikatu dokonał radny Sosnowca p. Bartosz Górski.

Galeria zdjęć: