Baza dydaktyczna

Strona główna >> Baza dydaktyczna

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA

W laboratorium podstaw elektrotechniki oraz maszyn i urządzeń elektrycznych prowadzone są zajęcia dla uczniów klas II i III, a także zajęcia specjalizujące z zakresu maszyn elektrycznych dla klas IV. W ramach zajęć uczniowie montują i badają obwody prądu stałego i przemiennego jedno-i trójfazowe, podstawowe układy elektroniczne, a także maszyny prądu stałego i przemiennego. Pracownia elektryczna wyposażona jest w układy pomiarowe, maszyny elektryczne oraz mierniki firmy „Sonel”.

     

     

PRACOWNIE JĘZYKOWE

Nasza szkoła wyposażona jest w dwie nowoczesne i wielofunkcyjne pracownie językowe. Możliwość zastosowania multimediów wpływa na wzbogacenie tradycyjnego sposobu nauczania języków obcych oraz uprzyjemnia naukę, a tym samym motywuje uczniów do pracy.

W jednej  pracowni nauczyciele mogą korzystać z tablicy interaktywnej Interwrite Board, dzięki której mogą skupić uwagę całej grupy uczących się. Połączenie jej w jeden system z komputerem i projektorem umożliwia przeszukiwanie i odtwarzanie zasobów sieciowych, przedstawianie prezentacji oraz odbywanie podróży wirtualnej. Ponadto tablica zaspokaja wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Uczniowie widzą duże, kolorowe i dynamiczne obrazy, a także mogą wchodzić w fizyczne interakcje z materiałem poprzez przesuwanie liter, słów oraz obrazów za pomocą swoich rąk. Inną zaletą tego sprzętu jest możliwość przedstawiania materiałów multimedialnych, a w dowolnej chwili nanoszenie na tablicę własnych uwag, adnotacji czy rysunków. Ważną funkcją tablicy jest również możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów edukacyjnych, takich jak aplikacje komputerowe, filmy, skanowane zdjęcia, tabele, schematy i inne. Wykorzystanie tych wszystkich opcji stymuluje ciekawość, zaangażowanie i aktywność uczniów oraz wpływa tym samym na podwyższenie osiąganych wyników.

W drugiej pracowni językowej każdy uczeń ma swoje stanowisko wyposażone w słuchawki i mikrofon, dzięki którym możliwa jest swobodna praca w grupach i parach, a sterujący pulpitem nauczyciel może słyszeć uczniów pracujących w grupach. Pracownia umożliwia także prowadzenie dialogu z kilkoma uczniami, przy czym pozostali mogą mu się przysłuchiwać. Ma to ogromne znaczenie w nauce prawidłowej wymowy i akcentacji wyrazów obcojęzycznych

 

PRACOWNIE KOMPUTEROWE

W Technikum nr 6 istnieją cztery pracownie komputerowe zaprojektowane z myślą o efektywnej pracy z uczniem. Podczas zajęć teoretycznych uczniowie pracują w wyznaczonym miejscu - przy wspólnym stole, natomiast podczas zajęć praktycznych przypisani są do samodzielnego stanowiska przy komputerze ze stałym dostępem do Internetu. 
Sprzęt w pracowniach jest nowoczesny, dzięki czemu uczniowie mogą pracować na najnowszym oprogramowaniu, stosować różnorodne techniki druku, korzystać ze skanerów, aparatów cyfrowych, kamer internetowych, innego sprzętu multimedialnego. W ten sposób rozwijają swoje informatyczne zainteresowania.

     

 

     

    PRACOWNIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Pracownia badań laboratoryjnych wykorzystywana jest w nauce różnych przedmiotów zawodowych przez uczniów z kierunków: technik ochrony środowiska i technik analityk. W skład wyposażenia pracowni wchodzą: wagi analityczne, konduktometry, pH-metry, spektrofotometr, urządzenia do pomiaru hałasu i inne, a także szkło laboratoryjne i odczynniki. Uczniowie wykonują badania z zakresu chemii analitycznej jakościowej, ilościowej i instrumentalnej oraz pomiary z zakresu chemii fizycznej, jak pomiar lepkości, gęstości, wilgotności, temperatury przemian fazowych itp. Ponadto na zajęciach prowadzone są pokazy ilustrujące omawiane w czasie lekcji zjawiska. 

     

ZAPLECZE SPORTOWE

Technikum nr 6 oferuje swoim uczniom urozmaiconą bazę sportową. Do dyspozycji młodzieży jest 25 metrowy basen pływacki, siłownia, sala tenisa stołowego oraz sala gimnastyczna. Na zewnątrz szkoły mamy do dyspozycji dwa boiska o wymiarach 40x20m, skocznie do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Jest również boisko o nawierzchni betonowej do piłki siatkowej i koszykówki. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze wszystkich wyżej wymienionych obiektów sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w soboty.

     

     

 

Galeria zdjęć: