Nie tylko alkohol rodzi przemoc

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Nie tylko alkohol rodzi przemoc

Program profilaktyczny „Nie tylko alkohol rodzi przemoc”

W dniu 28 maja uczniowie klas pierwszych spotkali się z pracownikiem Komendy Miejskiej w Sosnowcu na drugiej edycji programu profilaktycznego „Nie tylko alkohol rodzi przemoc”. Program prezentuje zjawisko przemocy, jego formy i rodzaje w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. W trakcie programu zostały ukazane sposoby pomocy osobom dotkniętym przemocą, co zrobić, gdy doświadczamy przemocy lub gdy jesteśmy jej świadkami. Poruszono także kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich, przestępstw ściganych z urzędu oraz statusu funkcjonariusza publicznego. Spotkanie miało ciekawą formę prelekcji i filmu, dlatego spotkało się z zaangażowaniem uczniów. 

Galeria zdjęć: