Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący – Przemysław Papierz klasa 3 LE 
z- ca Przewodniczącego – Dawid Micyk klasa 4 DP 
z- ca Przewodniczacego Olga Rakoczy 3 GA 
sekretarz – Remigiusz Cisowski klasa 3 LE 
skarbnik – Ewelina Hupacz klasa 3 L

 

Opiekunowie: Aleksandra Dyja i Katarzyna Stachowicz

Nasze działania

Konkurs językowy- prezentacja zespołowa na temat wybranego kraju

          

 

 Wróżby i zabawy językowe

           

Udział w Grze Miejskiej

 

Mikołajki

 

Walentynki