Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący – Przemysław Papierz klasa 3 LE
z- ca Przewodniczącego – Dawid Micyk klasa 4 DP
z- ca Przewodniczacego Olga Rakoczy 3 GA
sekretarz – Remigiusz Cisowski klasa 3 LE
skarbnik – Ewelina Hupacz klasa 3 LE

Opiekunowie: Aleksandra Dyja i Katarzyna Stachowicz

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodniczacy:

Julia Kuźnik z klasy 3BG

Zastępcy przewodniczącego:

Jakub Przebierała z klasy 2Le

Aleksandra Jaździewska z klasy 3AP

Skarbnik:

Zuzanna Kunicka z klasy 2Le

Sekretarz:

Dawid Micyk z klasy 3DP

Opiekunowie Samorządu:

Katarzyna Stachowicz
Aleksandra Dyja
Anna Bielnik

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący :

Jakub Wiatr kl. 3P

Zastępcy przewodniczącego:

 • Maja Świąder kl. 3AL
 • Aleksandra Puz kl. 3L
 • Kamila Zbirek kl. 3L
 • Marta Drewniak kl. 3AL
 • Norbert Gładki kl. 3P
 • Jakub Ciosmak kl. 1LA

Sekcja artystyczna

 • Ada Pawłowska kl. 1LA
 • Agata Danek kl. 1LA
 • Natalia Tymińska kl.1LA
 • Roksana Ściślicka kl.1G
 • Agata Bargieł kl. 1G

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący :
Weronika Wójcik kl III P
 
Z – cy przew :
Wiktoria Czekaj kl III AL
 
Prezydium :
Adrianna Arseniuk kl. II P
Maja Świąder kl. II AL
Kamila Zbirek kl. II L
Mateusz Stefański kl. IV AE
Damian Dyksa kl. III LE
Kamil Broda kl. III LE
Wiktor Kurant kl. II L
Tomasz Miszczyk kl. II AL
Kacper Chojnacki kl. IV AE
 
Opiekun SU: mgr Longina Folejewska, mgr Barbara Łakomy, mgr Dorota Skowronek
 
ZEBRANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 20 września 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Samorządu Szkolnego. Celem zebrania były wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu oraz zatwierdzenie planu pracy na bieżący rok szkolny. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele wszystkich klas oraz opiekunowie Samorządu. 
Przeprowadzono wybory nowego przewodniczącego, nowego Zarządu, a także ustalono składy poszczególnych sekcji.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny oraz spraw organizacyjnych. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i życzymy udanego i szczęśliwego nowego roku szkolnego!!!
 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący :
Szymon Nieradzik kl III P
 
Z – cy przew :
Justyna Mordal kl III L
Wiktoria Czekaj kl II AL.
Weronika Wójcik kl II P
Angela Ponichtera kl III L 
 
Sekcja artystyczna:
Izabela Podgórska kl III LG
Martyna Pach kl III LG
Katarzyna Świerczek kl III LG
Katarzyna Sowula kl III LG
Klaudia Stachura kl III LG
 
Opiekun SU: mgr Barbara Łakomy, mgr Dorota Skowronek, mgr Krzysztof Zabielny
                        

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/16

Przewodniczący:
Kamil Matyśkiewicz z klasy 3 P
 
Zastępca przewodniczącego:
Angela Ponichtera z klasy 2 L
 
Członkowie zarządu SU
Sebastian Piątkowski z kl. 2 Ae
Konrad Piasecki z kl. 1 Le
Szymon Nieradzik z kl. 2 P
 
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
mgr Barbara Łakomy
mgr Longina Folejewska
mgr Dorota Skowronek
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2015/2016:

 1. Wybory do zarządu SU
 2. Akcja „Góra grosza”
 3. Akcja charytatywna na rzecz osób niewidomych i niedowidzących
 4. Andrzejki
 5. Mikołajki
 6. Wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 7. Walentynki
 8. Dzień kobiet
 9. Aktywny udział na dniach otwartych – promocja szkoły
 10. Dzień sportu
 

 

ZEBRANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 17 września 2014 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Samorządu Szkolnego. Celem zebrania były wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu oraz zatwierdzenie planu pracy na bieżący rok szkolny. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele wszystkich klas oraz opiekunowie Samorządu. 
Nowym Opiekunem Samorządu jest p. Longina Folejewska, która w imieniu wszystkich uczniów serdecznie podziękowała p. Basi Łakomy za dotychczasową opiekę, pomoc i zaangażowanie w pracę Samorządu. Pani Łakomy również podziękowała za współpracę. Następnie przeprowadzono wybory nowego przewodniczącego, nowego Zarządu, a także ustalono składy poszczególnych sekcji.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny oraz spraw organizacyjnych. Informujemy, że od października w sali 202 mieścić się będzie siedziba Samorządu, w której raz w tygodniu pełnione będą dyżury przedstawicieli Samorządu. Będzie wtedy można składać prośby i propozycje działań lub kontaktować się z Samorządem w różnych sprawach.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i życzymy udanego i szczęśliwego nowego roku szkolnego!!!
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – PLANOWANE DZIAŁANIA W ROKU SZK. 2014/15

 • Wybory zarządu SU
 • Udział w akademiach i imprezach szkolnych
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Organizacja świąt,  uroczystości i imprez okolicznościowych
 • Organizacja wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca
 • Pomoc zwierzętom ze schroniska
 • Wizyta Świętego Mikołaja
 • Udział w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Chłopaka
 • Hallowen
 • Udział w Dniach Otwartych Szkoły
 • Współpraca z Pocztem Sztandarowym Szkoły
 • Współpraca z radiowęzłem szkolnym
 • Współpraca z Urzędem Miejskim
 • Współpraca z Biurem Karier, PCK, biblioteką szkolną, pedagogiem
 • Pożegnanie klas czwartych
 • Dzień Sportu
 

HALLOWEEN 2014

W dniu 31.10.2014  nasza szkoła włączyła się w obchody Halloween, święta zwanego  "Wigilią Wszystkich Świętych", które pojawiło się w Polsce w latach 90 tych XX wieku. 
Z tej okazji uczniowie z Samorządu Uczniowskiego we współpracy z nauczycielem języka angielskiego Ewą Kwaśny-Sochacką oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego Longiną Folejewską  przygotowali wiele ciekawostek związanych z tym świętem. Impreza została przeprowadzona w świetlicy szkolnej oraz w sali języka angielskiego.
Zainteresowani uczniowie wraz z nauczycielami mogli wziąć udział w wielu konkursach, zabawach oraz quizach jak również poczęstować się ciastem i słodyczami.
Świetlica szkolna i sala 307 udekorowane zostały plakatami, dyniami oraz innymi rekwizytami, kojarzonymi z Halloween.
Młodzież chętnie uczestniczyła w organizacji imprezy, atmosfera była bardzo przyjazna a wrażenia niezapomniane.
Obchody święta Halloween były także okazją poznania  kultury krajów anglojęzycznych, gdzie zwyczaj ten cieszy się największą popularnością.

Dnia 13 listopada 2014 r. odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego. Celem zebrania było poinformowanie o  organizacji i terminach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca VIII kadencji. Na zebraniu obecne były osoby zainteresowane udziałem                 w wyborach, zarząd SU oraz opiekunowie Samorządu. 
Porządek zebrania był następujący: 
1. Przedstawienie podstawowych informacji nt Młodzieżowej Rady Miasta
2. Przekazanie informacji nadesłanych przez Urząd Miasta
3. Organizacja wyborów
4. Kalendarz wyborczy
5. Propozycja i zatwierdzenie składu Okręgowej Komisji Wyborczej
 
W skład proponowanej  Komisji weszły następujące osoby:
 
1. Daria Duka- kl. III FC- przewodnicząca
2. Bartłomiej Kubicki- kl. I P - członek
3. Weronika Zacher – kl. III AE - członek

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY  MIASTA  SOSNOWCA VIII KADENCJI

Dnia 8 grudnia 2014r. zostaną przeprowadzone w szkołach wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca VIII kadencji. W związku z powyższym prosimy uczniów naszej Szkoły, którzy chcą kandydować na radnego, o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 17 listopada do godz. 15.00 do opiekuna SU p. Longiny Folejewskiej. Kandydatem może być uczeń, który przedstawi swój program wyborczy i uzyska poparcie minimum 50 uczniów ze szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna SU lub 
przeczytać w gablocie SU na I piętrze. 
 
Z każdego okręgu wyborczego, którymi są poszczególne szkoły, zostanie wybrany jeden radny. Kandydaci na radnych muszą wykazać poparcie co najmniej 50 uczniów swojej społeczności szkolnej. Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej  wiadomości listę kandydatów na radnego danego okręgu wyborczego, a następnie odbywają się wybory wg ustalonego terminarza. Po ogłoszeniu list , poinformujemy, kto z naszej szkoły kandyduje na radnego. Członkowie MRMS wybierani są w demokratycznych wyborach przez uczniów danej szkoły. Kadencja młodych radnych trwa 2 lata. 

Kalendarz wyborczy

do 14. 11.2014 r. – składanie wniosków o zatwierdzenie składów osobowych Okręgowych           
                               Komisji Wyborczych
do 21.11.2014 r. -  składanie wykazu kandydatów na radnych wraz z listami poparcia
do 26.11.2014 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Komisję Wyborczą  
                              informacji o zarejestrowanych kandydatach na radnych  oraz informacji                                                            
                              o rozpoczęciu kampanii wyborczej
06.12.2014 r. godz. 00.00 -  zakończenie kampanii wyborczej
08.12.2014 r. godz. 8:00-15:00 -  głosowanie
08.12.2014 r. do godz. 18:00 – przekazanie protokołów z wyborów wraz z kartami do 
                               Głosowania do Miejskiej Komisji Wyborczej
do 15.12.2014 r.  – zgłaszanie protestów 
22.12.2014 r.       -  podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów
 

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOSNOWCA

Po rozpatrzeniu wyników, Miejska Komisja Wyborcza w Sosnowcu, dnia 22 grudnia 2014 r. podała do publicznej wiadomości oficjalne wyniki wyborów. Radnym Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska został Kamil Bartkiewicz, uczeń klasy 3 AE. Serdecznie gratulujemy !!!

XV Edycja Akcji Góra Grosza 2014 

Organizowana przez Towarzystwo NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W dniach 24 listopada – 05 grudnia 2014r. na terenie naszej szkoły organizujemy zbiórkę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących Domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych. Zbierać będziemy pieniądze o nominałach od  1 grosz do 5 złotych.
Szkoły, które zbiorą najwięcej pieniędzy, również zostaną nagrodzone.  Szczegółowe informacje u opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły o aktywne włączenie się do akcji.
 
Serdecznie dziękujemy:
 

ANDRZEJKI

28-go listopada, Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów naszej Szkoły, niespodziankę andrzejkową. Nasze koleżanki, jako wróżki- cyganki, częstowały wróżbami każdego, kto chciał dowiedzieć się co czeka go w najbliższej przyszłości. W zabawie chętnie uczestniczyli również nasi nauczyciele. 
 

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOSNOWCA

Dnia 8 grudnia 2014r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. W naszej Szkole kandydowały 3 osoby. 
Wstępne wyniki są następujące:
Kamil Bartkiewicz  -  106 głosów
Kuba Filiks -   75 głosów
Łukasz Piechowiak  -   60 głosow
Po rozpatrzeniu wyników, Miejska Komisja Wyborcza w Sosnowcu, poda do publicznej wiadomości oficjalne wyniki wyborów dnia 22 grudnia 2014 r. 
 

GÓRA GROSZA W TECHNIKUM NR 6

Zakończyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji „GÓRA GROSZA”. Uczniowie naszej szkoły zebrali znaczną kwotę  195zł. 11gr. w 8703 monetach. Zbiórce towarzyszyła zacięta rywalizacja klas. Na pochwałę zasłużyły klasy logistyczne, które jako pierwsze i jedyne zaangażowały się w akcję. W ostatnim dniu do zbiórki  włączyła się jedna uczennica z  klasy 3AE. 
Serdecznie dziękujemy za udział w akcji, za wspaniałą rywalizację, a przede wszystkim , za fantastyczną postawę, chęć pomocy potrzebującym i wrażliwe serce. Po podliczeniu wszystkich pieniędzy z całej Polski, zostaną ogłoszone wyniki, a szkoły i klasy, które zbiorą najwięcej, również zostaną nagrodzone. 
W zbiórce pieniędzy uczestniczyły następujące klasy, które podajemy według ilości zebranej kwoty: 
KLASA 2 LA  
KLASA 3 LA 
KLASA 1 L
KLASA 1 LG
KLASA 3 AE
 

MIKOŁAJKI

Dnia 5 grudnia zawitał do naszej szkoły Święty Mikołaj. Mikołaj wraz z reniferem, elfem, śnieżynkami i diabełkami, odwiedził uczniów wszystkich klas i obdarował ich słodkościami
 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O INSTYTUCJACH UNII  EUROPEJSKIEJ

Dnia 14 maja 2015 r. odbył się drugi etap szkolnego konkursu wiedzy na temat instytucji Unii Europejskiej, organizowanego w ramach obchodów Dni Europy. Konkurs polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 20. W konkursie wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły.  
Poniżej podajemy nazwiska osób, które uzyskały największą liczbę punktów:
 
Łukasz Jabłoński- klasa 2P
Angelina Rygalska- klasa 2La 
Klaudia Chrzanowska- klasa 2 P
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,