Dla rodziców

Strona główna >> Dla rodziców
 • Technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - punktacja Grafik? Poligrafia? To co właściwie potrafisz?   Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy może przybrać postać reklamy w prasie...
 • Technik ELEKTRYK - punktacja Każdy wie kto to elektryk? Ale właściwie czy wiesz co konkretnie robi ?Zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Elektryk zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, alarmowych , naprawą sprzętu RTV i AGD,...
 • Technik GEODETA - punktacja Geodeta? Czym się zajmuje?Geodeta wykonuje mapy oraz dokumentację o charakterze prawnym, a także jest odpowiedzialny za aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze przestrzennym i opisowym....
 • Technik ENERGETYK - punktacja Kim jest  tajemniczy technik energetyk?Technik energetyk posiada wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn...
 • Dni otwarte! Zapraszamy do Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów PolskichAby zobaczyć wszystkie treści :     OBRÓĆ TELEFON      SPOKOJNIE KOMPUTERA NIE MUSISZ OBRACAĆ   Sięgnij po więcej...
 • Dni otwarte -relacja 21 marca 2023 W dniu 21 marca 2023 w naszej szkole odbyły się Dni otwarte. Gościliśmy wielu zwiedzających, kandydatów oraz ich rodziców. Nasi uczniowie doskonale zadbali o to, aby poszczególne grupy na bieżąco odwiedzały kolejne pracownie. Logistycy, graficy,...
 • PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Urszula Malczewskaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpedagog9.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.00 Anna Zgardzińska - Biesiadaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpsycholog13.30 - 15....
 • Harmonogram roku szkolnego SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023Semestr IIod 30 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r. Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli...
 • INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE   Opłatę wnoszą:1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego...
 • List do rodziców na temat wdż
 • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
 • Klauzula informacyjna dla rodziców Klauzula informacyjna dla rodziców.
 • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
 • RADA RODZICÓW Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na kontoING BANK ŚLĄSKI 31 1050 1360 1000 0090 6598 5500w tytule przelewu:WPŁATA NA RADĘ RODZICÓWIMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: KRZYSZTOF KOWALSKIKLASA 1ASZKOŁA: TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI,...