Dla kandydata

Strona główna >> Dla kandydata
  • Klauzula informacyjna dla rodziców Klauzula informacyjna dla rodziców.
  • Rekrutacja ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW NASZA SZKOŁATECHNIK LOGISTYKTECHNIK GEODETATECHNIK ANALITYKTECHNIK ELEKTRYKTECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ RekrutacjaKryteria dotyczące rekrutacjido Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im....
  • Kierunki kształcenia. TECHNIK ANALITYKAbsolwent w zawodzie technik analityk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;pobierania i przygotowywania próbek do...
  • Oferta edukacyjna Powody, dla których warto wybrać Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i ŚrodowiskaTechnikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kładzie duży nacisk na doskonalenie edukacji zawodowej. Ten etap kształcenia przygotowuje młodzież do sprawnego i...