Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
 • Święto Niepodległości    10 listopada 2023 r. w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów  Polskich odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.   Wspaniałej lekcji historii udzieliła nam młodzież, która...
 • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
 • Harmonogram roku szkolnego Semestr I Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2023/2404.09.2023r.Zebrania z rodzicami klasy I        godz. 16.30klasy II-V   godz. 17.0011.09.2023r.14.11.2023r.19.12.2023r.Uroczyste Ślubowanie Klas I29....
 • Poprawkowy egzamin maturalny - harmonogram Poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna) odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Technikum nr 4 Transportowego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu. Osoby z dostosowaniem piszą egzamin w sali nr 2, pozostałe w...
 • Podręczniki Poniżej znajduje się link do pliku PDF z listą podręczników.
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych Harmonogram egzaminów poprawkowych 28.08.20239:00Język polskisala 1328.08.20239:00Język niemieckisala 13A28.08.202311:00Bezpieczeństwo i higienapracysala 1329.08.20239:00Podstawy poligrafiisala 20829.08.20239:00Planowanie...
 • PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Urszula Malczewskaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpedagog9.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.00 Anna Zgardzińska - Biesiadaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpsycholog13.30 - 15....
 • INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE   Opłatę wnoszą:1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego...
 • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
 • Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej Poniżej zamieszczamy plik z zasadami organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej
 • Akcje charytatywne Przez cały rok szkolny organizujemy zbiórkę nakrętek, makulatury i rzeczy dla schroniska dla zwierząt w Sosnowcu. Wszystkie przedmioty można przynosić do biblioteki szkolnej. Pamiętajcie, że za zaangażowanie w życie szkoły i akcje charytatywne...