Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
  • PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Urszula Malczewskaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpedagog9.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.00 Anna Zgardzińska - Biesiadaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątekpsycholog13.30 - 15....
  • Harmonogram roku szkolnego SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023Semestr IIod 30 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r. Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli...
  • INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE   Opłatę wnoszą:1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego...
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
  • Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej Poniżej zamieszczamy plik z zasadami organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej
  • Akcje charytatywne Przez cały rok szkolny organizujemy zbiórkę nakrętek, makulatury i rzeczy dla schroniska dla zwierząt w Sosnowcu. Wszystkie przedmioty można przynosić do biblioteki szkolnej. Pamiętajcie, że za zaangażowanie w życie szkoły i akcje charytatywne...