Odznaczenie dla nauczyciela p. Bożeny Fulas

Strona główna >> Node >> Odznaczenie dla nauczyciela p. Bożeny Fulas

Odznaczenie dla nauczyciela Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

im. Legionów Polskich w Sosnowcu

 

5 stycznia 2024 r. uczniowie klas pierwszych Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu mieli możliwość uczestniczyć w szczególnej lekcji historii.  Młodzież odwiedził  Poseł   na Sejm RP p. Mateusz Bochenek a także  prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, major Zygmunt Ociepka wraz ze współpracownikami. Major opowiadał o wydarzeniach wojennych, wspominając osobiste przeżycia tamtych lat.

 Okazją do spotkania było wręczenie medalu za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nauczycielce języka polskiego  p. Bożenie Fulas. Pan Poseł złożył  gratulacje polonistce, podkreślając jej zasługi w kształtowaniu aktywnych postaw  w środowisku lokalnym. Wicedyrektor CKZiU p. Aleksandra Karwat podziękowała p. Bożenie Fulas za  udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu.

Galeria zdjęć: